USŁUGI DODATKOWE

USŁUGA INTERNETOWA KOSZT (PLN ceny brutto)
Przeniesienie instalacji pod inny adres 89,00
Zakończenie sieci internetowej na życzenie klienta 59,00
Naprawa uszkodzeń zakończenia sieci wynikłych z winy Abonenta 59,00
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy abonenckiej (Cesja) 29,00
Zawieszenie świadczenia usługi (max 3 miesiące) 29,00
Kara za niezgodne z umową udostępnienie usługi internetowej poza lokal abonenta 1000,00
Inne usługi nie wymienione w cenniku 59,00/h

 

USŁUGA KOMPUTEROWA KOSZT (PLN ceny brutto)
Instalacja systemu operacyjnego klienta 129,00
Odwirusowanie komputera + optymalizacja systemu 159,00
Instalacja karty rozszerzeń, pamięci, dysku twardego, skanera, drukarki, itp. 69,00
Konfiguracja routera WiFi 25,00
Montaż komputera z części klienta od 169,00
Odzyskanie danych z uszkodzonego dysku/odzyskanie skasowanych danych od 80,00
Diagnoza usterki komputera od 59,00
Inne usługi nie wymienione w cenniku 59,00/h