Polityka prywatności RODO

GISSNET BOGUSZ KRĘCIPROCH-RADOMAŃSKI z siedzibą we Wrocławiu (51-354), ul. POLESKA 35/68, NIP 8981478081, REGON 931030523, dalej jako „Administrator danych”, informuje, że:

 1. jest administratorem danych osobowych osób, które wysyłają do nas zapytanie lub dzwonią podając swoje dane osobowe,

 2. Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

 3. telefonicznie, pod numerem telefonu: 502 901 600,

 4. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: bok@gissnet.pl,

 5. listownie i osobiście pod adresem BOK Administratora danych:
  GISSNET BOGUSZ KRĘCIPROCH-RADOMAŃSKI, ul. Kościuszki 8,
  48-340 Głuchołazy.

 6.  Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w większości przypadków będą dotyczyć: (i) przekazywania informacji handlowej o produktach i usługach oferowanych przez Administratora (ii), zawarcia
  i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową
  (iii) poinformowania o możliwości skorzystania
  z usługi Administratora danych np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie
  ,

 7. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i pracownicy/zleceniobiorcy naszej firmy odpowiedzialni za realizacją zapytania. Osoby te są zobowiązane do zachowania w poufności otrzymanych danych,

 8. jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Pana/Pani zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, w przeciwnym wypadku będą usuwane niezwłocznie po realizacji Pana/ Pani zapytania, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa wymagać będą dalszego przetwarzania,

 9. nie zamierza przekazywać Pana/ Pani danych ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,

 10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wystosowania odpowiedzi na Pana/Pani pytanie,

 11. posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.